Điều khoản sử dụng

Xem

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây của chúng tôi quy định rất rõ về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website: https://vietarcin.com/

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vietarcin đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Vietarcin, bạn xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website: https://vietarcin.com/ ngay lập tức.


2. Hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách hàng không được phép sử dụng các nguồn tài nguyên trên website: https://vietarcin.com/ cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Vietarcin cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã đề ra.

Quý khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website: https://vietarcin.com/ khi chưa nhận được sự cho phép của chúng tôi.

3. Bản quyền thương hiệu

Vietarcin là website được đăng ký bản quyền bởi Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng VIETARCIN (VAICONST), các thông tin trong trang website này bao gồm Logo thương hiệu, các hình ảnh, hình minh họa, các bản vẽ thiết kế, các video, các tư liệu và cách trưng bày sản phẩm đã được chúng tôi đăng ký bản quyền.

Bất kì việc làm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin,tài nguyên, nội dung và hình ảnh trên website phải được sự chấp thuận của chúng tôi và phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

4. Ý kiến của khách hàng

Tất cả nội dung tại trang web, các ý kiến đóng góp và phê bình về chất lượng dịch vụ của quý khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng, chính vì vậy mọi thông tin cá nhân hay các tài liệu mà quý khách gửi đến Vietarcin bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các thông tin liên hệ, việc thành toán, số điện thoại, hợp đồng, đề nghị hay tương tự sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối không sao chép, tiết lộ, sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa quý khách và chúng tôi.

6. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi vấn đề phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng dịch vụ của Vietarcin trong mọi trường hợp.

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã đọc!

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây của chúng tôi quy định rất rõ về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website: https://vietarcin.com/

Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vietarcin đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Vietarcin, bạn xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website: https://vietarcin.com/ ngay lập tức.


2. Hành vi bị nghiêm cấm

Quý khách hàng không được phép sử dụng các nguồn tài nguyên trên website: https://vietarcin.com/ cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Vietarcin cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã đề ra.

Quý khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website: https://vietarcin.com/ khi chưa nhận được sự cho phép của chúng tôi.

3. Bản quyền thương hiệu

Vietarcin là website được đăng ký bản quyền bởi Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng VIETARCIN (VAICONST), các thông tin trong trang website này bao gồm Logo thương hiệu, các hình ảnh, hình minh họa, các bản vẽ thiết kế, các video, các tư liệu và cách trưng bày sản phẩm đã được chúng tôi đăng ký bản quyền.

Bất kì việc làm nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin,tài nguyên, nội dung và hình ảnh trên website phải được sự chấp thuận của chúng tôi và phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

4. Ý kiến của khách hàng

Tất cả nội dung tại trang web, các ý kiến đóng góp và phê bình về chất lượng dịch vụ của quý khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng, chính vì vậy mọi thông tin cá nhân hay các tài liệu mà quý khách gửi đến Vietarcin bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các thông tin liên hệ, việc thành toán, số điện thoại, hợp đồng, đề nghị hay tương tự sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối không sao chép, tiết lộ, sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa quý khách và chúng tôi.

6. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi vấn đề phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng dịch vụ của Vietarcin trong mọi trường hợp.

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã đọc!